| لینک تلگرام گروه گلخانه سازی سپیدسازه تلفن تماس جهت سفارش: 09122401170-09357214604 تلگرام مدیر : 09122401170 واتس اپ مدیر: 09357214604


donna cerca uomo Sicilia 1395/11/04 - 08:00

همکاری دوجانبه بین تولید کننده برتر بید قرمز کشور و پژوهشکده در خصوص تولید و صادرات آن

uomo cerca donna Firenze در جهت افزایش سطح تولید و کیفیت بیدهای قرمز تولیدی درکشور تفاهم نامه همکاری دوجانبه بین تولید کننده برتر بید قرمز کشور و پژوهشکده در خصوص تولید و صادرات آن منعقد گشت.

کلمات کلیدی

uomo cerca donna Adige همکاریبید قرمز

همکاری دوجانبه بین تولید کننده برتر بید قرمز کشور و پژوهشکده در خصوص تولید و صادرات آن

donna cerca uomo Marano di Napoli  در مورخه 8/10/95جلسه ای با حضور مسولین و کارشناسان پژوهشکده با آقای سلطان محمدی تولید کننده وصادر کننده برتر بید قرمز کشور برگزار گردید. در این جلسه آقای مهندس شفیعی سرپرست پژوهشکده ضمن تقدیر از ایشان در خصوص آغاز همکاری مشترک برای تکثیر کشت بافتی رقم جدید .بید قرمز با بازار پسندی بالا و تعامل دو سویه در بخش تولید وتحقیق بحث و گفتگونمودند.