انبه میوه گرمسیری محبوب درجهان است.انبه به دلیل طعم مطبوع،ارزش غذایی، رنگ جذاب، طعم متمایز که دارد به سلطان میوه ها معروف است و توجه به شرایط اقلیمی مناسب برای آن ضروریست.

اقلیم مناسب برای کشت انبه

  • درختان انبه می توانند طیف وسیعی از شرایط آب و هوایی را تحمل کنند.

  • این محصول تحت شرایطی که از خیلی گرم، خیلی مرطوب تا خنک و خشک، تا خیلی گرم و خشک متفاوت است، با موفقیت کشت می شود.

  • انبه را می توان در آب و هوای گرمسیری و نیمه گرمسیری از سطح دریا تا ارتفاع 1400 متری کشت کرد، به شرطی که در طول دوره گلدهی رطوبت، باران یا یخبندان زیاد نباشد. مکان هایی با بارندگی خوب و تابستان خشک برای کشت انبه ایده آل هستند. بهتر است از مناطق دارای باد و طوفان که ممکن است باعث ریزش گل و میوه و شکستن شاخه ها شود خودداری شود.

  • درختان می توانند در شرایط باتلاقی برای مدت زمان طولانی زنده بمانند، اما در مناطقی با بارندگی سالانه کمتر از 300 میلی متر و دمای بالای 45 درجه سانتیگراد نیز زنده می مانند.

  • درختان انبه در مناطقی با دمای بسیار بالا (45 درجه سانتیگراد) رشد کرده و تولید می کنند. با این حال، هنگامی که حداکثر دما از 46 درجه سانتیگراد فراتر رفت، رشد رویشی متوقف می شود، به خصوص اگر با رطوبت کم همراه باشد.

  • برای رشد و تولید بهینه، میانگین حداکثر دما باید بین 27 تا 36 درجه سانتی گراد باشد.

  • باد (حتی بادهای متوسط) می تواند باعث ایجاد خراش روی میوه شود. قارچ ها و باکتری های مضر می توانند از طریق این زخم ها وارد میوه شوند. میوه هایی با چنین علائمی برای بازاریابی قابل قبول نیستند.

  • بادهای شدیدتر باعث از بین رفتن میوه و در نتیجه کاهش محصول می شود.

آسیب ناشی از باد را می توان با موارد زیر به حداقل رساند:

- اجتناب از مناطق بسیار بادخیز.

- ایجاد بادشکن مانند سازه های مصنوعی یا درختان سریع الرشد در سمت مخالف بادهای غالب. توصیه می شود باغات انبه را به گونه ای ایجاد کنید که ردیف ها به صورت مورب در جهت باد غالب باشند تا جلوه قیف ایجاد نشود.

- خوشه‌های گل‌های بی‌بار را به محض اینکه مشخص شد میوه نمی‌دهند، هرس کنید، زیرا وقتی خشک و سفت می‌شوند باعث ایجاد خراش روی میوه می‌شوند.