نمایشگاه کشاورزی آنتالیا (Growtech Eurasia) میزبان 55 هزار و 555 بازدید کننده از 123 کشور خاتمه یافت.

نمایشگاه کشاورزی آنتالیا (Growtech Eurasia) میزبان 55 هزار و 555 بازدید کننده از 123 کشور

بزرگترین نمایشگاه گلخانه در جهان در روز پنجم آذرماه 1401 (26 September) خاتمه یافت. این نمایشگاه که شامل تجهیزات مختلف در بخش کشاورزی و باغبانی بود با 571 شرکت کننده به عنوان غرفه دار از 27 کشور و بیش از 55 هزار بازدیدکننده از 123 کشور مختلف در سالن نمایشگاهی ANFAŞ شهر آنتالیا در حالی برگزار گردید که نسبت به سال گذشته 9 درصد بازدید کنندگان خارجی بیشتری داشت. تیم سپیدسازه جهت اطلاع از آخرین نوآوری ها در صنعت  گلخانه و بسط روابط و همکاری با شرکت های بین المللی در این نمایشگاه حضور بهم رسانید. به زودی با ارائه خدماتی نوین در خدمت متقاضیان گلخانه خواهیم بود.