نمایشگاه شب یلدا و گل و گیاه از ۲۶ آذر ماه به مدت یک هفته در محل نمایشگاه های بین المللی بوشهر برگزار می شود.

نمایشگاه شب یلدا و گل و گیاه از ۲۶ آذر ماه به مدت یک هفته در محل نمایشگاه های بین المللی بوشهر برگزار می شود. به گفته مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان بوشهر، برای اجرای ایننمایشگاه 100 غرفه از بهترین برندهای تولیدی گل و گیاه کشور استفاده شده است.

حسین نامور افزود: در سه ماه آینده همچنین چند نمایشگاه تخصصی دیگر در محل نمایشگاه‌های بوشهر برگزار میشوداز جمله این نمایشگاه های تخصصی می توان به نمایشگاه هایی در زمینه شیلات و آبزیان، دام و طیور، کشاورزی و خرما اشاره کرد.

وی همچنین هدف نهایی از اجرای این نمایشگاه ها را ارتقاء درآمدهای محلی و کسب و کار در استان عنوان کرد و گفت: به دنبال گسترش و توسعه سرمایه گذاری در بخش های صنعتی و بازرگانی از طریق تبادل اطلاعات فنی و بازرگانی و عرضه تولیدات و خدمات صنعتی بازرگانی، کشاورزی ، معدنی و دانش فنی استان هستیم. همچنین ایجاد فضایی مناسب برای آشنائی تولیدکنندگان استان بوشهر با بازارهای داخلی و خارجی و افزایش توان رقابتی این تولیدکنندگان از جمله دیگر اهداف وجودی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان بوشهر است.