وزارت جهاد کشاورزی امروز با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که ریاست سازمان امور اراضی کشور برای سومین بار در سال جاری  توسط وزیر جهاد کشاورزی عوض شده است.

وزارت جهاد کشاورزی امروز با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که ریاست سازمان امور اراضی کشور برای سومین بار در سال جاری  توسط وزیر جهاد کشاورزی عوض شده است.

رضا افلاطونی کماکان به صورت سرپرست انتخاب شده است و حکم قطعی و ریاست را دریافت نکرده است

در این اطلاعیه آمده است :در حکمی از سوی "سیدجواد ساداتی‌نژاد" وزیر جهاد کشاورزی، "رضا افلاطونی" به سمت سرپرست سازمان امور اراضی کشور منصوب شد.

انتظار است با بهره‌گیری از توان نیروهای متخصص و متعهد آن سازمان و با همکاری و تعامل با معاونین، مدیران، روسای سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌ها، گام‌های موثری بردارید.