گلخانه های با پوشش پلاستیک یا فایبرگلاس عموما از سازه سبکتری برخوردار بوده و در مقایسه با گلخانه هاب باپوشش شیشه ای بسیار ارزان می باشند و به طور عمده به سه نوع تونلی، دوقلوو به هم پیوسته تقسیم بندی می گردند که در ذیل مختصرا به شرح آنها می پردازیم.

گلخانه های تونلی:

گلخانه های تونلی ساده ترین و ارزانترین نوع گلخانه های مدرن با پوشش پلاستیک می باشند که در واحدهایی با مقطع بخشی از دایره اجرا میشوند. ارزان بودن، نصب سریع و آسان، قابلیت کنترل بهتر شیوع بیماریها و آفات از یک واحد به واحدهای دیگر و دریافت نور بیشتر در واحد سطح گلخانه به دلیل زیاد بودن نسبت سطح خارج به سطح زیرکشت از محاسن گلخانه های تونلی میباشد و از معایب آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1) مصرف انرژی زیاد جهت گرمایش در زمستان به دلیل زیاد بودن نسبت سطح تبادل حرارت (سطح خارجی) به سطح زیر کشت
2) افزایش قابل توجه دمای داخل گلخانه در تابستان به دلیل زیاد بودن نسبت سطح در برابر تابش (سطح خارجی) به سطح زیر کشت
3) کم بودن حجم هوای در دسترس گیاه جهت عمل فتوسنتز (در زمستان) به دلیل پایین بودن نسبت حجم هوای داخل گلخانه به سطح زیر کشت
4) تاثیر سریع نوسانات درجه حرارت محیط بر روی دمای داخل گلخانه به دلیل پایین بودن نسبت حجم هوای داخل به سطح تبادل حرارت (سطح خارجی) و در نتیجه وارد آمدن شوک حرارتی به گیاهان و تاثیر منفی بر روی عملکرد آنها
5) عدم امکان استفاه از سطح زیر زیر پوشش در قسمت های کناری برای بیشتر گیاهان (به دلیل قوس سازه در کناره ها
6) امکان سرمازدگی هر واحد گلخانه ای درصورت بروز اشکال در سیستم حرارتی آن (برای گلخانه هایی که از سیستم حرارتی مرکزی استفاده نمیکنند)

گلخانه های به هم پیوسته:

این گلخانه ها بدون محدودیت در ابعاد و با ارتفاعهای متفاوت قابل اجرا میباشند. دیواره های کناری گلخانه های به هم پیوسته برخلاف گلخانه های تونلی بصورت عمودی بوده و نسبت به گلخانه های تونلی گرانتر میباشند. از محسنات این گلخانه ها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1) مصرف انرژی گرمایی کمتر نسبت به سایر گلخانه ها به دلیل کم بودن نسبت سطح تبادل حرارت (سطح خارجی) به سطح زیر کشت
2) زیادتر بودن حجم هوای در دسترس گیاه جهت عمل فتوسنتز (در زمستان) به دلیل بالا بودن نسبت حجم هوای داخل گلخانه به سطح زیر کشت در مقایسه با سایر انواع گلخانه ها
3) تاثیر کند نوسانات درجه حرارت محیط بر روی دمای داخل گلخانه به دلیل بالا بودن نسبت حجم هوای داخل به سطح تبادل حرارت (سطح خارجی) و در نتیجه عملکرد بهتر گیاه بواسطه عدم بروز شوک های حرارتی
4) امکان استفاده از تمام سطح زیرپوشش (حتی در نزدیکی دیواره ها) برای انواع گیاهان
5) امکان اجرای گلخانه با ارتفاع بلند (تا 8متر) به منظور زیادتر کردن حجم هوای دردسترس گیاه، به صفر رساندن تاثیر نوسانات شدید درجه حرارت محیط بر روی گیاه و یا کشت گیاهان بلندی نظیر موز
6) بروز کمترین تنش حرارتی روی گیاهان درصورت ایجاد اشکال در یکی از سیستم های حرارتی (برای گلخانه هایی که از سیستم حرارتی مرکزی استفاده نمیکنند.)

گلخانه های دو قلو

این گلخانه ها صرفا بصورت دوقلو اجرا شده و همانند گلخانه های تونلی دارای دیواره های قوسی در طرفین بوده و امکان استفاده از سطح زیر پوشش، در قسمت های کناری برای کشت بیشتر گیاهان فراهم نمی باشد. ازطرفی قیمت گلخانه های دوقلو در حدود گلخانه های به هم پیوسته میباشد و همانطور که در نمودارهای الف و ب ملاحظه میشود از نظر نسبت های سطح تبادل حرارت به سطح زیر کشت، حجم هوای داخل به سطح زیر کشت و نیز حجم هوای داخل به سطح تبادل حرارت، وضعیتی بهتر از گلخانه های تونلی دارند. درمجموع میتوان گفت که این گلخانه ها از نظر مزایا و معایب چیزی مابین گلخانه های تونلی و به هم پیوسته میباشند.