روز جمعه 11 دی ماه سال جاری، دکتر آزادی رئیس پژوهشکده ملی گل و گیاهان در نشست مدیران عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ها و کارشناسان فضای سبز دفاتر فنی استانداری ها به معرفی، اهداف و برنامه های پژوهشکده پرداختند

در مورخ 1394/10/11 نشست مدیران عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری ها و کارشناسان مسئول فضای سبز دفاتر فنی استانداری ها برگزار گردید. در این نشست دکتر آزادی رئیس پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی به معرفی ، اهداف و برنامه ها اشاره کردند و همچنین به معرفی برنامه های پژوهشکده در بحث پروژه های معرفی گیاهان مقاوم به خشکی و سازگار با مناطق کم آب پرداختند.همچنین در این نشست مقرر گردید تفاهم نامه ای بین سازمان پارکهای کل کشور و سازمان تحقیقات در این رابطه منعقد گردد.