تفاهم نامه همکاری به منظور راه اندازی بخش تحقیقاتی در سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بابل با همکاری پژوهشکده به امضاء رسید.

دکتر آزادی رئیس پژوهشکده ابتدا با معرفی پژوهشکده، دستاوردهای تجاری، نمایشگاه گل های داوودی، معرفی طرح های تحقیقاتی، نحوه قرارداد با بخش خصوصی، چمن ملی و متحمل به تنش ها و معرفی گیاهان زینتی متحمل به انواع استرس ها، نحوه ایجاد تفاهم نامه ها و عقد قرارداد با بخش های خصوصی و دولتی، اظهار داشت که این پژوهشکده آمادگی کامل جهت انجام پروژه های تحقیقاتی با سازمان پارک ها و فضای سبز شهر بابل را دارد.
مهندس خان پور مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز بابل اظهار داشت که بیشترین مشکلات شهر بابل در حوزه فضای سبز از جمله درختان با ریشه های سطحی و کم دوام که باعث شکستگی، سرنگونی و خسارتی در خیابان ها و محله های شهری ایجاد می کند، که خواستار مطالعات و پیشنهاد جایگزین کردن درختان مناسبتر در جهت رفع مشکلات فعلی و آتی این سازمان در حوزه فضای سبز شهری شدند. همچنین درخواست راه اندازی بخش تحقیقات گل و گیاهان زینتی را از مهمترین درخواستهای آن مجموعه دانستند. 
مهندس کاشی رئیس کمیسیون فضای سبز سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بابل در خصوص همکاری پژوهشکده در راستای جشنواره و نمایشگاه شهر بابل خواستار همکاری شدند.
در پایان تفاهم نامه همکاری به منظور راه اندازی بخش تحقیقاتی در سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بابل با همکاری پژوهشکده از جمله راه اندازی واحد تحقیقاتی در مجموعه سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بابل، معرفی گونه های مقاوم (گل، درختچه، درخت) به خشکی، سرما و آلودگی هوا و معرفی گونه های مناسب، ایجاد کارگاه های آموزشی- همایش- سمینار- و دوره های آموزشی کوتاه مدت ، همکاری در برپایی نمایشگاه دائمی گل و گیاه در بابل و انجام پروژه های تحقیقاتی به امضاء رسید.

گالری تصاویر