دکتر آزادی رئیس پژوهشکده ابتدا با معرفی پژوهشکده، دستاوردهای تجاری، نمایشگاه گل های داوودی، معرفی طرح های تحقیقاتی، نحوه قرارداد با بخش خصوصی، چمن ملی و متحمل به تنش ها و معرفی گیاهان زینتی متحمل به انواع استرس ها، نحوه ایجاد تفاهم نامه ها و عقد قرارداد با بخش های خصوصی و دولتی، اظهار داشت که این پژوهشکده آمادگی کامل جهت انجام پروژه های تحقیقاتی با سازمان پارک ها و فضای سبز شهر بابل را دارد.
مهندس خان پور مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز بابل اظهار داشت که بیشترین مشکلات شهر بابل در حوزه فضای سبز از جمله درختان با ریشه های سطحی و کم دوام که باعث شکستگی، سرنگونی و خسارتی در خیابان ها و محله های شهری ایجاد می کند، که خواستار مطالعات و پیشنهاد جایگزین کردن درختان مناسبتر در جهت رفع مشکلات فعلی و آتی این سازمان در حوزه فضای سبز شهری شدند. همچنین درخواست راه اندازی بخش تحقیقات گل و گیاهان زینتی را از مهمترین درخواستهای آن مجموعه دانستند. 
مهندس کاشی رئیس کمیسیون فضای سبز سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بابل در خصوص همکاری پژوهشکده در راستای جشنواره و نمایشگاه شهر بابل خواستار همکاری شدند.
در پایان تفاهم نامه همکاری به منظور راه اندازی بخش تحقیقاتی در سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بابل با همکاری پژوهشکده از جمله راه اندازی واحد تحقیقاتی در مجموعه سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری بابل، معرفی گونه های مقاوم (گل، درختچه، درخت) به خشکی، سرما و آلودگی هوا و معرفی گونه های مناسب، ایجاد کارگاه های آموزشی- همایش- سمینار- و دوره های آموزشی کوتاه مدت ، همکاری در برپایی نمایشگاه دائمی گل و گیاه در بابل و انجام پروژه های تحقیقاتی به امضاء رسید.

گالری تصاویر