جلسه نشست هم اندیشی با تولیدکنندگان روز یکشنبه 6 دی ماه سال جاری راس ساعت 9 صبح با حضور فعالان عرصه گل و گیاه و کارشناسان پژوهشکده در سالن جلسات برگزار گردید. در ابتدا دکتر آزادی ضمن خیرمقدم به تولیدکنندگان گزارشی در خصوص هفته پژوهش و معرفی پژوهشگر پژوهشکده گل در میان پژوهشگران برتر سازمان و دیگری عقد قرارداد با بخش خصوصی در بین شش پژوهشکده و موسسه منتخب سازمان ارایه نمودند. سپس گزارش مبسوطی از بازدید نمایشگاه گل و گیاه هلند توسط مهندس شفیعی ارائه گردید، در این گزارش بازار گل و گیاه ، تولید و صادرات و مکانهای بازدیدی هیات اعزامی محلات تشریح گردید.سپس نحوه تعامل و ارتباط پژوهشکده و تولیدکنندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر گردید در جلسه بعد به این موضوع پرداخته شود.