روز چهارشنبه 8 اردیبهشت ماه جاری، نخستین نمایشگاه گل زنبق با حضور دکتر شاهپسند و مهندس کیائی و جمعی از مسئولین در محل پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی افتتاح شد.

در تاریخ 95/2/8 با حضور دکتر شاهپسند از معاونت ترویج و مهندس کیائی از مدیرکل دفتر گل و گیاهان زینتی وزارت جهاد کشاورزی و هئیت همراه و سایر مسئولین شهرستان ، استان و کشوری اولین نمایشگاه گل های اصلاح شده زنبق که در پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی رونمایی و معرفی شدند. این پروژه از سال 89 شروع و منجر به تولید 58 هیبرید جدید زنبق شده است. این نمایشگاه با ایجاد بستر مناسب جهت تقویت علمی-فنی گل و گیاه کشور، افزایش و تقویت ژرم پلاسم گل و گیاه و جلوگیری از خروج ارز ارزشمند می باشد.