در معادلات جدید اقتصادی جهان، جهانی شدن و پیوستن ایران به WTO گل نقش مهمی در حصول درآمدهای ارزی، کشاورزی ایران به ویژه زیر بخش باغبانی (گلکاری) دارد. بررسی های راهبردی نشان می دهد که کشاورزی ایران برخلاف برخورداری از شرایط مناسب خدادادی به لحاظ سنتی بودن تولید، کوچک بودن سطح تولید، مصرف بالای انرژی و ... تا حدود زیادی غیر اقتصادی به نظر می رسد. در حالیکه با تولید گل و گیاهان زینتی در کشور که توانمندی بسیار بالایی در ایجاد اشتغال داشته و به دلیل بالا بودن مصرف این محصولات در بازار کشورهای همسایه و توانایی رقابت محصولات تولیدی ایران، می تواند بخشی از نیازهای ارزی را تامین نماید. گلها و گیاهان زینتی جزء کشتهای متراکم محسوب شده و از توانمندی بالایی در بهره بری نهاده ها به ویژه آب برخوردار است. کشور ما با وجود برخورداری از شرایط زیربنایی مناسب از جمله آفتاب درخشان، تنوع آب و هوایی و ذخایر ارزشمند ژنتیکی بسیاری از گلها و همچنین وجود نیروی انسانی ماهر تاکنون نتوانسته است به جایگاه شایسته خود در بازار جهانی دست یابد و هر چند که صادرات رسمی گل ایران از سال 1370 با 500 هزار دلار شروع و تاکنون با یک روند صعودی به مرز 30 میلیون دلار رسیده است. لیکن با جایگاه واقعی خود در بازار دهها میلیارد دلاری جهانی فاصله زیادی دارد و برای وارد شدن به بازارهای جهانی افزایش سطح کیفی و کمی تولید و تطابق با استانداردهای بین المللی لازم می باشد. 
برای دستیابی به چشم اندازهای آرمانی و توسعه یافتگی، چشم انداز 20 ساله کشور تدوین شده است که یکی از محورهای اصلی آن توسعه مبتنی بر دانایی است. در این راستا تولید علم و تحقیقات اهمیت فوق العاده ای دارد و اگر بپذیریم که تولید متکی بر علوم نوین تنها ویژگی مشترک کشورهای توسعه یافته و فقدان آن ویژگی مشترک تمامی کشورهای توسعه نیافته است یک رابطه قوی و پویا بین تولید ناخالص ملی و تحقیقات و علم وجود دارد. 
برای یک برنامه ریزی و تحلیل توسعه و آینده بخش گلکاری کشور لازم است وضعیت تولید گل و گیاه را ارتقاء بخشیده و از مرحله سنتی به مرحله صنعتی وارد شود. با کشف بازارهای جدید، قطبهای قدیمی و آتی تولید را در مسیر شکوفایی و رونق اقتصادی هدایت نمود. همانگونه که کشورهای آسیایی که عمدتاً برای افزایش درآمدهای تولید کنندگان، اشتغال نسلهای جدید و ایجاد درآمد ارزی تلاش می کنند، به زیر بخش گلکاری به دلیل این قابلیت ها نگاه ویژه ای دارند .

 ایران کشوری چهارفصل و برخوردار از تنوع آب و هوایی است و استعداد بالقوه برای تولید انواع گل و گیاهان زینتی دارد. بخش وسیعی از خاک ایران در شمال، مرکز و جنوب غربی کشور مستعد پرورش انواع گل‌ها و گیاهان زینتی است و در صورت توجه و گسترش حوزه تولید و عرضه این محصولات ، بازار بالقوه گسترده ای برای این تولیدات در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس، همسایگان شمالی و حتی در بازارهای دور در شرق آسیا و غرب اروپا وجود دارد.
با توجه به اهمیت صادرات غیر نفتی و همچنین ویژگی ها و خصوصیات ذاتی مناطق مختلف ایران برای پرورش گل و همینطور ظرفیت بالای صنعت گل و گیاه زینتی جهت توسعه و ایجاد اشتغال در ایران و تحقق بخشیدن به اهداف سند چشم انداز، برنامه‌های توسعه و رهایی از اقتصاد متکی به درآمدهای نفتی، ضروری است.

مزایا

  • امکان پایش پارامترهای محیطی
  • بهره وری بالاتر نهاده های تولید
  • امکان تولید خارج از فصل
  • ایجاد شغل و ارز آوری
  • اشتغال حدود 100 هزار نفر به صورت مستقیم در عرصه های تولید، توزیع و فروش گل وگیاه
  • حجم سرمایه گذاری های صورت گرفته بالغ بر 11000 میلیارد ریال شامل:

ایجاد زیر ساخت های لازم برای احداث 194 مجتمع و شهرک گلخانه ای که به سطح کنونی زیر کشت گلخانه ای کشور ( حدود 8000 هکتار)، حدود 4000هکتار می افزاید احداث 4 پایانه تخصصی صادرات گل و گیاه در شهر های تهران، محلات ، تنکابن و دزفول