هدف از ارائه طرح توجیهی تولید و پرورش گل رز بروش هیدروپونیک امکان سنجی ایجاد و احداث واحد تولید و پرورش گل رز بروش هیدروپونیک می باشد . هدف از تولید این محصول افزایش ارزش افزوده ، حاشیه سود بالاتر ، سهولت عرضه ، افزایش مدت ماندگاري ، سهولت مصرف با رعایت جنبه هاي بهداشتی آن براي مصرف کنندگان می باشد

رز، يا گل سُرخ ، جنسي ازخانواده گل سُرخ ها يا(Rosacea) رزاسِه ميباشد كه بوته هايش پاكوتاه و پا بلند و رونده با ساقه هاي چوبي است و در بعضي گونه ها برگهايش غير دائمي و در برخي دائمي ميباشد

زمين و خاك مساعد براي پرورش گل رز

براي آنكه بتوان يك باغ گل رز احداث كرد يا آنكه بوته هايي را كه در باغچه يا حاشيه خا ميكارند بطور كامل نمو كرده و از همه جهت جالب توجه باشد ، بايد ديد گل رز در چه نوع خاك بهتر از ساير گلها تغذيه كرده و ميتواند در آنجا تا حد طبيعي رشد و پرورش یافته زيبايي طبيعي خود را نمايان سازد . بهترين زمين براي كاشتن گل سُرخ ها زميني است كه داراي خاك رسي و شني تازه باشد .

 

کشت هیدروپونیک گل رز

اساس اين روش كشت بر عدم استفاده از خاك و تأمين مواد غذايي مورد نياز گياه از طريق آب و محلولهاي غذايي استوار است. در واقع كشت بدون خاك ، قرار گيري ريشه گياه در يك محيط ثابت، محلول غذايي جاري و هوادهي شده، بستر غيرآلي( مانند پرليت) و يا دربستري با مواد آلي مانند پيت ماس است.

كشت به روش هيدرو پونيك در داخل و خارج گلخانه امكان دارد.

كنترل دما، رطوبت و مديريت ساير فاكتور ها در داخل گلخانه، چه در كشت خاكي، چه در كشت بدون خاك يكسان است. تفاوت عمده به  سيستم حمايت فيزيكي گياه و روش ارائه آب و مواد غذايي مربوط مي شود.

 

بد نیست بدانید سرفصل های موجود در یک طرح توجیهی تولید و پرورش گل رز بروش هیدروپونیک که از سوی کارشناسان ما نوشته می شود عبارتند از :

 

:: فصل اول

1-1-معرفی طرح

1-2-سیرتکاملی

1-3-هیدروپونیک یا کشت بدون خاک

1-3-1- مزاياي گلخانه هاي هيدروپونيك  

1-3-2- ظروف كشت

1-3-3- محلول غذايي

1-3-3-1-  تهيه محلول غذايي براي استفاده در كشت بدون خاك

1-3-3-2- EC و PH محلول هاي غذايي  

1-3-4- انواع روشهاي محلول دهي در كشت هيدروپونيك

 1-3-5- طبقه بندي سيستمهاي كشت هيدروپونيك توسط دكتر جان لارسن  

1-4- انواع سیستم هیدروپونیک  

1-5- تكنيك هاي كشت

1-6- انواع روشها کشت هیدروپونیک

1-7- اهداف کشت هیدروپونیک  

1-8- انواعی از کشت های هیدروپونیک

 1-9- راهنمای تهيه محلول غذايی برای کشت هيدروپونيک

1-10- تفاوت سیستم های کشت

1-11- انواع بستر های کشت

 

:: فصل دوم

2-1- نام علمی : Rosa hybrida

2-1-1- نام انگلیسی : Rose

2-1-2- رز  

2-2- مشخصات گیاه شناسی  

2-3- انواع گل سرخ

2-3-1- رزهای خودرو

2-3-2- رزهای باغی قدیمی

2-3-3- رزهای باغی جدید

2-4- اقسام مختلف و جورهاي حاصله از گل سرخ  

2-4-1- رز شارل دوگل

2-5- صفات مورد پسند گل رز

2-6- کشورهای عمده تولیدکننده  

2-7- طرز ازدیاد گل سرخ

2-8- زمين و خاك مساعد براي پرورش گل سُرخ

2-9- طرق مختلف زياد كردن گل سُرخ  

2-10- مسائل فنی کشت رز

2-11- کشت و تولید رزهای گلخانه ای  

2-11-1- ازدیاد

2-11-2- کاشت  

2-11-3- تغذیه  

2-12- شرایط آب و هوایی مورد نیاز کشت

2-13- انواع بسترهای هیدروپونیک

2-13-1- پشم سنگ Rock wool

2-13-2- پرلیت Perlite

2-13-3- رطوبت خاک

2-13-4- زهکش

2-13-5- تهویه  

2-14- گلخانه مناسب رز  

2-15- خواب زمستانه

2-16- ارتفاع از سطح دریا

2-17- سیستم های کشت

2-18- برداشت

2-18-1- تیمار بعد از برداشت

2-19- عوارض، آفات و بیماریها  

2-20- بیماری‌های گل سرخ

2-21- آفات گل سرخ

2-22- مواظبت هاي بوته هاي گل سرخ  

 

:: فصل سوم

3-1- شرايط عملياتي طرح

3-2- برآورد هزینه های سرمایه گذاری

3-2-1- زمين محل اجراي طرح

3-2-2- هزینه های محوطه سازي و اجرای ساختمان

3-2-3- تأسيسات و تجهيزات

3-2-4- تجهیزات

3-2-5- تجهيزات اداري و كارگاهي

3-2-6- هزينه هاي قبل از بهره برداري

3-3- هزينه هاي ثابت طرح

3-4- برآورد هزينه هاي جاري طرح

3-4- 1-مواد اولیه

3-4-2- بر آوردحقوق و دستمزد پرسنل

3-4-3- برآورد میزان انرژی و آب مصرفی

3-4-4- استهلاك و تعمير و نگهداري

3-4-5- جدول هزينه هاي جاري طرح

3-5- جدول هزينه هاي ثابت و متغير توليد

3-6- برآورد میزان سرمایه در گردش طرح

3-7- جدول سرمايه گذاري

3-8- هزینه مصرفی سالانه

3-9- برآورد نحوه مشارکت

3-10- پیش بینی فروش

3-11- ساير محاسبات فني طرح

3-12- شاخص های مالی طرح

3-13- جدول محاسبه سود و زیان طرح