با حضور رئیس و اعضای اتحادیه گل و گیاه محلات، جمعی از تولید کنندگان گل و گیاه و مسئولین باغبانی و ترویج مدیریت جهاد کشاورزی و پرسنل پژوهشکده در سالن جلسات پژوهشکده برگزار گردید.

در تاریخ 95/5/3 جلسه ای تحت عنوان معرفی صنعت گل و گیاهان زینتی کشور چین توسط ریاست محترم پژوهشکده با حضور رئیس و اعضای اتحادیه گل و گیاه محلات، جمعی از تولید کنندگان گل و گیاه و مسئولین باغبانی و ترویج مدیریت جهاد کشاورزی و پرسنل پژوهشکده در سالن جلسات پژوهشکده برگزار گردید.

در این جلسه آقای دکتر آزادی گزارش کاملی از صنعت تولید گل و گیاه و دلایل پیشرفت سریع آن، جایگاه آن در دنیا، صادرات، چگونگی مقابله با مشکلات تولید و صادرات، اهمیت تحقیقات میدانی در رابطه با مصرف و تولید با گراف های مختلف در شهر های مختلف و مقایسه تولید گل و گیاه در چین با کشورمان بصورت تصویری ارائه گردید.

در پایان جلسه پاسخ سوالات حاضرین توسط دکتر آزادی به صورت مفصل ارائه گردید.