پروژه ساخت گلخانه جلفا

پروژه گلخانه سازی جلفا در سال 1395 به انجام رسید