قلمه زدن بوته گوجه فرنگی

برای اینکه بوته قوی تری داشته باشیم میشه بوته رو قلمه زد.مثلا یکی مزه میوش بهتره و دیگری دربرابر بیماری مقاومتره . ساقه اونی که میوه خوشمزه تری داره و ریشه اونی که مقاومتره رو به هم پیوند میزنیم . یه ساقه با دو ریشه. این روش البته مخالفانی هم داره که معتقدن اینطوری مصرف بذر زیادی خواهند داشت و موافق ها معتقدند در اینصورت گیاه قوی ترو میوه بهتری خواهیم داشت.

قلمه زدن بوته گوجه فرنگی