پروژه ساخت گلخانه سلیمانیه

نام مشتری حاج بختیار
کشور عراق
استان سلیمانیه
شهر سلیمانیه
آدرس سلیمانیه جاده دوکان به سلیمانیه جنب ایست بازرسی پیره مگرون اولین فرعی قبل از بازرسی
تلفن  
موبایل  
ایمیل  
وب سایت  
تاریخ اجرای پروژه 1395

گالری