مشاوره و اجرای پروژه های کلید تحویل (EPC)

تیم فنی سپید سازه با بهره گیری از متخصصین موضوعی در زمینه اخذ مجوزهای لازم به منظور دریافت پروانه تاسیس، تغییر کاربری زمین کشاورزی و انتخاب لوکیشن مناسب، بررسی امکانات مورد نیاز ازجمله آب، برق، گاز و نهایتا طراحی و جایگذاری واحدهای تولیدی و غیرتولیدی، تاسیسات الکتریکال و مکانیکال، کشت و بازرگانی در زمینه امکان سنجی و طراحی در کنار متقاضیان عزیز میباشد.

اولین موضوع مهم در احداث واحدهای گلخانه ای وجود تمایل و اخذ تصمیم نهایی پس از بررسی می باشد که متقاضیان باید حس نیاز به تولید محصولات گلخانه ای را در خود داشته باشند و پس از مرحله اولیه تصمیم گیری که وجود انگیزه می باشد به سمت شرکت های گلخانه ساز سوق پیدا می کنند. بسیاری از سرمایه گذاری های نادرست در همین مرحله از تصمیم گیری و دریافت اطلاعات نادرست اتفاق می افتد.

اولین موضوع مهم در احداث واحدهای گلخانه ای وجود تمایل و اخذ تصمیم نهایی پس از بررسی می باشد که متقاضیان باید حس نیاز به تولید محصولات گلخانه ای را در خود داشته باشند و پس از مرحله اولیه تصمیم گیری که وجود انگیزه می باشد به سمت شرکت های گلخانه ساز سوق پیدا می کنند. بسیاری از سرمایه گذاری های نادرست در همین مرحله از تصمیم گیری و دریافت اطلاعات نادرست اتفاق می افتد.

پس از اخذ تصمیم نهایی جهت احداث واحد های گلخانه ای چهار فاز عمرانی به شرح ذیل مورد بررسی و انجام قرار می گیرند:

فاز صفر مطالعاتی: در این مرحله با توجه به اهداف مشخص شده از جمله تولید محصولات گلخانه با توجه به اقلیم منطقه از جوانب مختلف این اهداف مورد بررسی و امکان سنجی جهت اجرا قرار می گیرد. مطالعات امکان سنجی مراحل تبدیل داده های موجود به اطلاعات مفید جهت تحلیل پتانسیل ها می باشد که در نهایت متقاضیان احداث واحد های گلخانه ای برای اخذ تصمیم نهایی جهت سرمایه گذاری دارای چشم اندازی توجیه پذیر می باشند.

فاز یک مطالعاتی: در این مرحله پس از دریافت چشم انداز و طرح توجیهی نسبت به سرمایه گذاری، طراحی و جایگذاری واحدهای گلخانه ای (واحدهای تولیدی) همراه با تحلیل ها و محاسبات برای موضوعات مختلف واحدهای گلخانه ای همراه با ریزمتره برآورد گردیده و برنامه زمان بندی جهت تامین نیز ارائه می گردد. بخش های یاد شده شامل؛ سازه یا اسکلت فلزی تحلیل شده، پوشش مناسب، سامانه گرمایش مورد نیاز، سرمایش و تهویه مناسب، آبیاری و تغذیه، هوشمندسازی و برآورد سیستم های الکتریکال، بستر کشت مورد نیاز، تجهیزات جانبی برای گلخانه های با فناوری در سطوح اولیه تا پیشرفته همراه با ریزمتره جهت اجرا می باشند.

فاز دو پروژه: در این فاز پس از مشخص شدن واحدهای گلخانه ای طراحی شده و ریزمتره لوازم و متریال مورد نیاز یک برنامه زمان بندی جهت اجرا و احداث این واحدها به متقاضیان ارائه می گردد. در این مرحله چارت سازمانی مشخص شامل تیم مدیران پروژه و تکنسین ها برای بخش های مختلف یاد شده در فاز یک همراه با لوازم مورد نیاز برای تجهیز کارگاه برآورد می گردد.

فاز سه پروژه: در این مرحله احرای پروژه با متریال مشخص و نیروهای مورد نیاز مطابق با برنامه زمان بندی قبلا تدوین شده شروع می گردد. در این مرحله نیز ارزیابی تکوینی پروژه جهت ارائه گزارش برای مراحل مختلف به کارفرما اتفاق می افتد.

فاز چهار پروژه: پس از تکمیل احداث واحدهای گلخانه ای در این مرحله راه اندازی گلخانه و جهت آغاز به کشت محصول صورت می پذیرد. و اصطلاحا اتمام پروژه کلید تحویل پس از اتمام این مراحل اتفاق می افتد.

 *** شاید بتوان مهم ترین مرحله را فاز صفر مطالعاتی دانست چراکه در صورت ارائه اطلاعات امکان سنجی نامناسب یک پروژه پس از تحمیل سرمایه بالا با شکست مواجه گردد.

برآورد لیست متریال (ریزمتره)

در صورت وجود فاکتورهای اولیه جهت برآورد شامل ابعاد مشخص، سیستم های سرمایش و گرمایش، نوع کشت، آبیاری و تغذیه، سطح فناوری موردنیاز، این امکان وجود دارد که در کوتاه ترین زمان به متقاضیان محترم لیستی شامل ریزمتره جهت اجرا به متقاضیان محترم ارائه گردد.

در ذیل یک نمونه از ریزمتره برآورد شده ارائه گردیده است:

بررسی اقلیم منطقه

اقلیم منطقه یکی از فاکتورهای تعیین کننده در طراحی واحدهای گلخانه ای، نوع محصول مناسب جهت کشت، برآورد سیستم های مورد نیاز در سرمایش، گرمایش و تهویه می باشد. به طور معمول هر محصولی جهت کشت نیاز به فاکتورهای اقلیمی مناسب جهت رشد و نمو دارد که در گلخانه های تجاری این شرایط به صورت ایجاد میکرو کلیما تامین می گردد. هرچه انطباق این فاکتورها با اقلیم منطقه سازگاری بیشتری داشته باشد در هزینه اولیه و برداشت محصول بیشترین کارایی را خواهد داشت که این مهم با دریافت دیتای سینوپتیکی نزدیک ترین پایگاه هواشناسی در منطقه مورد نظر برای یک دوره ده ساله جهت بررسی دریافت می گردد.

در ذیل یک نمونه از دیتای سینوپتیکی دریافت شده ارائه گردیده است:

محصول مناسب جهت تولید و ارائه الگوی کشت

یکی ار دغدغه های متقاضیان احداث گلخانه نوع محصول مناسب جهت کشت می باشد. این مهم به نوبه خود دارای فرایند بررسی بازار (تحقیقات بازار) و بررسی اقلیم منطقه و نهایتا ارائه الگوی کشت مناسب می باشد که یکی از خدمات قابل ارائه توسط کارشناسان کشت گلخانه ای در تیم فنی سپیدسازه می باشد. به طور معمول محصولات گلخانه ای شامل صیفی جات، سبزیجات، گل های زینتی و محصولات باغی می باشد که هریک دارای واریته های متنوعی است. کارشناسان موضوعی پس از بررسی های لازم نوع رقم واریته مشخص را به عنوان الگوی کشت مناسب ارائه می دهند.

برای دستیابی به یک محصول هدف اقتصادی در تولیدات گلخانه ای انتخاب آن محصول می بایست در راستای شرایط اقلیمی آن منطقه بوده و با شاخص های اقلیمی تناسب داشته باشد.

طراحی و محاسبات سازه مناسب با اقلیم منطقه و الگوی کشت انتخاب شده

 در زمان طراحی واحدهای گلخانه ای با توجه به نوع اقلیم و آب و هوای منطقه مورد نظر و نوع کشت، سازه گلخانه ای با نرم افزارهایی همچون SAP بارگذاری می گردد و یک استراکچر مناسب مقاوم به بارهای مرده و زنده برآورد شده قابل ارائه می باشد. بارهای مرده و زنده 

نمونه پروژه های انجام شده

عنوان پروژه