عنوان خدمت: اجرای سیستم های فوگر (مه پاش)

واحد قیمت

قیمت

شرح خدمت:

سرمايش فوق العاده و تولید رطوبت سرد تا سقف %80 برودت و هوادهی و ایجاد ابر سرد سیال و مصرف پایین آب با استفاده از سیستم برودتی فن و پد و سیستم فوگر است و نیز به شما این امکان را می دهد که در کوتاه ترین زمان تا 18 درجه سانتی گراد دما را کاهش دهید و رطوبت کافی مورد نیاز کشت خود را تامین نمایید. قابل ذکر است که می بایست ابتدا سیستم برودتی، بررسی و محاسبه بعد از انتخاب نهایی نوع و میزان آن سازه گلخانه مطابق با نیاز اجرا گردد. پد (سلولزي و پي وي سي) ميست نازل مخصوص فوگر شلنگ های فشار قوی سیستم کنترلر

نمونه پروژه های انجام شده

عنوان پروژه