مدیر کل دفتر امور آب وزارت کشاورزی گفت: ۸۵ درصد چاه‌های مجاز و ۱۰۰ درصد چاه‌های غیر مجاز کنتور ندارند و بنابراین مصرف آن‌ها قابل اندازه‌گیری و کنترل نیست‌.

مدیر کل دفتر امور آب وزارت کشاورزی گفت: ۸۵ درصد چاه‌های مجاز و ۱۰۰ درصد چاه‌های غیر مجاز کنتور ندارند و بنابراین مصرف آن‌ها قابل اندازه‌گیری و کنترل نیست‌. رضا سرافرازی همچنین افزود برای این مهم سال‌ها است مطالبه داریم ولی تنها ۱۵ درصد چاه‌های مجاز کنتور دارند. برنامه ما این است که در روند توسعه، چاه‌ها هوشمند و دارای کنتور شوند. 
وی ادامه داد: برای اجرای الگوی کشت نیز نیاز به تبدیل حجمی آب داریم تا الگوی کشت را مطابق با برنامه حجمی آب به کشاورزان ارائه دهیم‌. 
سرافرازی گفت: بر همین اساس است که می‌توانیم بگوییم به عنوان مثال الگوی کشت در یک منطقه خاص باید چگونه باشد یا نباشد. همچنین تحویل آب مورد نیاز بخش کشاورزی باید در مکان و زمان مشخصی باشد ولی متاسفانه در این زمینه‌ها هنوز مشکل داریم‌.