معاونت هماهنگی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گفت: اجرای طرح جهش تولید دیمزارها در سطح ۶ میلیون هکتار در ۲۱ استان کشور در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم سید مصطفی سیدهاشمی "امروز در نشست مطبوعاتی ستاد ملی جهش تولید در دیمزارها  اظهارداشت: براساس تقدیم گزارش وزارت جهاد کشاورزی خدمت مقام معظم رهبری، این طرح 3 سال قبل شروع شد.

وی با بیان اینکه طرح تولید در دیمزارها مورد حمایت مقام معظم رهبری است اظهارداشت: طبق این طرح حداقل 6 میلیون هکتار اراضی دیم کشور را طی 5 سال باید زیرکشت ببریم، که هر سال میزان اجرا تعیین شد.

معاونت هماهنگی ستاد اجرایی فرمان امام ( ره) تصریح کرد: در این طرح برای بالغ بر 400 هزار کشاورز اشتغال آفرینی ایجاد شده است.

وی گفت: بنابراین برای تنظیم ساختار این طرح ستاد ملی تشکیل شد که از تبصره 16 قانون بودجه استفاده کند.

به گفته وی، در این طرح از ظرفیت بانک ملی به عنوان مجری اعطای تخصیص تسهیلات ، معاونت زراعی ، موسسات دیم کشور، جهاد نصر و شورای جهادگران استفاده شده است.

وی افزود: اخیرا به دلیل وسعت کار از 1000 نفر مهندسین نظام مهندسی کشاورزی برای نظارت اجرای طرح استفاده می شود.

وی اظهارداشت: مشابه ستاد ملی مرکزی در استان ها و شهرستان ها تشکیل شده است.

سیدهاشمی گفت: این طرح بعد از 3 سال 4.2 میلیون هکتار اراضی در 21 استان کشور را در 17 هزار روستا و 1098 دهستان کار انجام شده است.

وی افزود: به نظر می رسد به ازای هر هکتار 1.5 تن افزایش تولید داشته باشیم.

وی ادامه داد: این طرح در سال اول در 6 استان، در سال دوم 15 استان، در 21 استان کشور اجرا شده و برای سال 1402 حدود 2 استان دیگر اضافه می شود.

به گفته وی، برخی استان ها مانند تهران و البرز اراضی دیم ندارند.

وی با بیان اینکه کشاورزان دیم فقیر بودند، بنابراین با اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها علاوه برجلوگیری از مهاجرت به شهرها برایشان افزایش درآمد به همراه دارد.

معاونت هماهنگی ستاد اجرایی فرمان امام ( ره) گفت: کشاورزان از لحاظ حق بیمه ای مشکل داشتند، که سامانه مناسبی برای آن ایجاد شده است.

وی آمار بخش دیمزارها را دقیق دانست و افزود: در این بخش ممکن است 13 درصد انحراف در آمارها باشد به طور مثال کشاورز 4 هکتار زمین داشته اما 3 هکتار زمین بیمه شده است.

منبع:خبرگزاری تسنیم