رئیس اتاق اصناف کشاورزی استان خوزستان معارفه شد.

در چهارمین اجلاس اتاق اصناف کشاورزی ایران، رئیس هیئت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی استان خوزستان تودیع و معارفه شد.

در این اجلاس که معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی و معاون برنامه ریزی اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، مهندس مسعود عدل طلب دبیر هیات عالی نظارت بر اصناف کشاورزی ایران، رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران، نایب رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران و اعضای هیئت رئیسه و اعضای اجلاس اتاق اصناف کشاورزی ایران حضور داشتند از سید حسین موسوی بعنوان ریاست جدید اتاق اصناف کشاورزی استان خوزستان معارفه به عمل آمد و پیرو سخنان رئیس اتاق اصناف کشاورزی و نایب رئیس، از خدمات ارزنده دکتر مسعود اسدی رئیس پیشین استان تقدیر و تشکر شد و در ادامه سید حسین موسوی بعنوان رئیس اتاق اصناف کشاورزی استان خوزستان و عضو اجلاس اتاق اصناف کشاورزی ایران تودیع و معارفه به عمل آمد.

منبع: دهقان نیوز