گلخانه های تونلی و ویژگی های آنها

تولید تونل بالا تنوع عملیات کشاورزی را تسهیل می کند، به هزینه سرمایه کمتری نسبت به تولید گلخانه ای نیاز دارد، و برای سرمایه گذاری نسبتاً کم، اغلب بازده بالایی دارد.

ادامه

موارد فنی لازم جهت ساخت گلخانه

ارتفاع اسكلت گلخانه و تقسیم بندی مربوط به آن برای استحکام بیشتر و همچنین کنترل شرایط محیطی گلخانه عوامل بسیار مهمی برای اقدامات بعد از شناخت محل ساخت گلخانه است ک باید به آن توجه شود.

ادامه

ساخت گلخانه تجاری و اصول فنی ساخت آن

اولین گام در ساخت يك گلخانه، پیدا کردن محل مناسب براي آن است.موارد زیادی براي بهبود کیفیت محصول همراه با كاهش هزينه هاي توليد، سبب گزينش محل صحيح براي ساخت گلخانه می شود.

ادامه

آموزش گلخانه داری-انتخاب محل احداث و خصوصیات اسکلت گلخانه(قسمت دوم)

در دومین قسمت از مجموعه آموزشی گلخانه داری به تعریف اساسی گلخانه، خصوصیات اسکلت و سازه، انتخاب محل احداث گلخانه و شرایط و نکات کاربردی آن پرداخته ایم.

ادامه

آموزش گلخانه داری-انواع گلخانه(قسمت سوم)

در سومین قسمت از مجموعه آموزشی گلخانه داری به طبقه بندی گلخانه ها، انواع گلخانه، خصوصیات سازه و نکات کاربردی آن پرداخته ایم.

ادامه

آموزش گلخانه داری-اهمیت کشت محصولات گلخانه ای(قسمت اول)

در اولین قسمت از مجموعه آموزشی گلخانه داری به: اهمیت کشت محصولات گلخانه ای ،مهم و اساسی ترین عوامل موفقیت کشت و کار گلخانه ای و عوامل موثر بر آن ،محصولات قابل کشت و تولید در گلخانه ،معایب و مشکلات احتمالی پیش رو در این مسیر پرداخته ایم.

ادامه

چگونه گلها می توانند به ما در مقابله با ویروس کرونا کمک کنند

گلها به بهبود روحیه مثبت کمک می کنند. افرادی که در خانه خود گل دارند، احساس شادی و آرامش بیشتری می کنند. از طریق این انرژی مثبت شانس ابتلا به افسردگی ناشی از استرس کاهش می یابد.

ادامه

معرفی تجهیزات گلخانه ای - دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ دی اﮐﺴﻴﺪ ﮐﺮﺑﻦ (CO2)

ﺑﺮای ﺗﺄﻣﻴﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﮔﺎز CO2 در ﻫﻮای ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ از وﺳﺎﻳﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی دی اﮐﺴﻴﺪ ﮐﺮﺑﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

ادامه

معرفی تجهیزات گلخانه ای - ‫رطوبت نگار

در این مقاله سعی خواهیم نمود در طول ۱۲ قسمت به معرفی تجهیزات مورد استفاده و مفید در گلخانه بپردازیم و نکات مهم در تهیه و استفاده از آنها را مرور نماییم. در این بخش به معرفی رطوبت نگار خواهیم پرداخت.

ادامه

نحوه کاشت خیار گلخانه ای

در این مقاله نحوه کاشت خیار در محیط گلخانه آموزش داده شده است.

ادامه

نحوه داشت توت فرنگی ـ فصل دوم

هدف از این مقاله ارائه اطلاعاتی درباره نحوه کاشت، داشت و برداشت توت فرنگی است. در این مقاله شما را با نحوه داشت توت فرنگی در گلخانه آشنا می‌کنیم که شامل مواردی از قبیل مراقبت های لازم بعد از کاشت، شرایط عمومی مناسب جهت کشت و پرورش، شرایط محیطی پیش‌رس کردت توت فرنگی در گلخانه و... می‌باشد. فصل دوم

ادامه

تجهیزات گلخانه ای - دستگاه ابرساز

مه پاشی در بعضی از موارد به دليل خيس کردن بيش از حد برگ های گياه ايجاد مشکل می نمايد. برای حل اين مشکل می توان از دستگاه های ابرساز استفاده کرد. اين دستگاه ها آب را به صورت بسيار ريز مانند ابر درمی آورند

ادامه