ساخت گلخانه با پوشش پلی کربنات

ساخت گلخانه با پوشش پلی کربنات

واحد قیمت

متر مربع
قیمت -
شرح خدمت: استفاده از پوشش پلی کربنات به جهت استقامت بالا و تبادل حرارتی پایین آن عمدتاً در دیواره های جانبی گلخانه ها استفاده می شود. در مناطق گرمسیری پوشش پلی کربنات کرکره ای و در مناطق سردسیر پوشش پلی کربنات دوجداره توصیه می گردد. 

ضخامت پوشش  دوجداره در گلخانه های سپیدسازه برای گلخانه های خانگی 6 میلیمتر و برای گلخانه های تجاری 8 میلیمتر می باشد.

در گلخانه های آموزشی، تحقیقاتی و گلخانه در شرایط جوی نامناسب از پوشش پلی کربنات در تمام سطوح آن (دیواره و سقف) استفاده می شود. نوع گلخانه و شرایط محیطی اجزای سازه را تعیین می کند.

پلی کربنات در گلخانه های تونل، بهم پیوسته و  سقف شیروانی قابل اجراست.

 

نمونه پروژه های انجام شده

عنوان پروژه