ساخت گلخانه شیشه ای

گلخانه ای برای تولید گیاهان با نیاز نوری بالا و نیز مناسب جهت اقلیم های نامناسب جوی - ... گلخانه ای بزرگ و همگن با استحکام و زیبایی منحصر بفرد که امکان مجزا نمودن گلخانه به واحدهای مستقل را داراست. این گلخانه مناسب برای تولید، تحقیق و ایجاد فضاهای نمایشگاهی و فروشگاهی است. آب بندی کامل بوسیله نوارهای EPDM با قابلیت هدایت آب ناشی از تعریق داخل به بیرون گلخانه از دیگر مزایای این گلخانه می باشد.

گلخانه های قله ای(شیروانی)


انواع سازه‌های گلخانه‌ای قله‌ای، دارای سقف‌هایی با شیب ۲۵ تا ۳۰ درجه و دیواره‌های عمودی هستند. گلخانه‌های قله‌ ای مقاوم ترین سازه گلخانه در برابر برف است که هزینه احداث گلخانه آن، بسیار بیشتری نسبت به سایر گلخانه ها دارد. مهمترین مزایای این گل خانه نسبت به دیگر انواع گل خانه‌ها، قابلیت انتقال نور بالا است این نوع گلخانه بیشتر در مناطق سردسیر مورد استفاده قرار می گیرد

 

واحد قیمت

متر مربع
قیمت -
شرح خدمت:

گلخانه ای برای تولید گیاهان با نیاز نوری بالا و نیز مناسب جهت اقلیم های نامناسب جوی - ...

گلخانه ای بزرگ و همگن با استحکام و زیبایی منحصر بفرد که امکان مجزا نمودن گلخانه به واحدهای مستقل را داراست. این گلخانه مناسب برای تولید، تحقیق و ایجاد فضاهای نمایشگاهی و فروشگاهی است. 

آب بندی کامل بوسیله نوارهای EPDM با قابلیت هدایت آب ناشی از تعریق داخل به بیرون گلخانه از دیگر مزایای این گلخانه می باشد.

 

نمونه پروژه های انجام شده

عنوان پروژه