در این مقاله سعی خواهیم نمود در طول ۱۲ قسمت به معرفی تجهیزات مورد استفاده و مفید در گلخانه بپردازیم و نکات مهم در تهیه و استفاده از آنها را مرور نماییم. در این بخش به معرفی سیستم سرمایش و برودت خواهیم پرداخت.

اکثر نقاط به جز نقاطی که در ارتفاعات قرار دارند در طول سال يک دوره گرمايی را طی می نمايند اين گرما برای گياهان درون گلخانه اغلب مضر است. اثرات دمای زياد باعث می شود که استحکام ساقه از بين برود و گل ها کوچک شود و در بعضی موارد نيز باعث مرگ جوانه می گردد. برای خنک کردن گلخانه ها از روش های زير استفاده می شود:

اندود کردن شيشه گلخانه ها:

در بعضی موارد سطح خارجی گلخانه ها را به هنگام آغاز گرما در بهار با لايه ای نازک از آب آهک يا آب گل محلول پاشی می کنند و يا با يک رنگ سفيد محلول در آب سرد رنگ می کنند، اين کار باعث می شود که مقدار زيادی از اشعه خورشيد بازتاب گردد و از گرم شدن بيش از حد هوای داخل گلخانه جلوگيری نمايد.

سايه دادن:

در بعضی ديگر از گلخانه ها شيشه ها و قسمت های نورگير را با حصير يا تورهای رنگی يا سايه بان پوشش می دهند. اين عمل باعث می شود نور تابشی جذب و از ورود مستقيم آن ها به زير سايه بان جلوگيری شود. اين کار را سايه دادن نيز می گويند.

تجهیزات گلخانه ای - سيستم سرمايشی گلخانه - سایه دادنتجهیزات گلخانه ای - سيستم سرمايشی گلخانه - سایه دادن

استفاده از سيستم تبخيری:

متداول ترين روش سيستم خنک کننده تبخيری پنکه و پوشال است، نحوه ی راه اندازی آن به اين شکل است که در طول يکی از ديوارهای گلخانه يک صفحه پوشالی سراسری به صورت ايستاده قرار می دهند و آب را به وسيله لوله های سوراخ داری که در بال های سيستم قرار دارد روی آن جاری می کنند تا خيس شود گاهی به جای پوشال کولر از تشک ابری يا خرده چوب تجاری نيز استفاده می شود. سپس يک يا چند پنکه (فن) را در مقابل آن قرار می دهند. با روشن شدن پنکه هوای بيرون از ميان تشک يا پوشال خيس به داخل کشيده می شود آب ضمن اين عمل به مقدار زيادی تبخير می شود و چون تبخير يک فرآيند گرماگير است بنابراين هوای وارده به سالن خنک می شود و درنتيجه فضای داخل گلخانه نيز خنک می گردد.

سيستم پوشال و پنکه يکی از ارزان ترين روش ها برای خنک کردن می باشد. در مسير اين سيستم معمولاً ترموستات نصب می گردد تا درجه حرارت را به صورت اتوماتيک کنترل کند.

استفاده از کولرهای آبی يا گازی:

در بعضی از گلخانه ها از کولرهای آبی استفاده می شود. مکانيزم عمل کولرهای آبی همان مکانيزم پوشال و پنکه است که به شکل منظم در اتاقکی کوچک نصب گرديده است. در بعضی ديگر از گلخانه ها ممکن است از کولر گازی استفاده شود. اين دستگاه به خاطر گران بودن کمتر کاربرد دارد.

تجهیزات گلخانه ای - سيستم سرمايشی گلخانه - سيستم پوشال و پنکه که در انتهای گلخانه نصب گردیده است.

تجهیزات گلخانه ای - سيستم سرمايشی گلخانه - دستگاه کولر خنک کننده