در این مقاله سعی خواهیم نمود در طول ۱۲ قسمت به معرفی تجهیزات مورد استفاده و مفید در گلخانه بپردازیم و نکات مهم در تهیه و استفاده از آنها را مرور نماییم. در این بخش به معرفی سیستم تهویه گلخانه ای خواهیم پرداخت.

وظيفه ی اين سيستم ها کاهش حرارت، تغيير رطوبت نسبی و رساندن هوای تازه به گلخانه است.

انواع سيستم های تهويه:

الف- نصب دريچه های تهويه:

يکی از روش های ساده تهويه استفاده از دريچه در قسمت های کناری و سقف گلخانه هاست.

تجهیزات گلخانه ای - سیستم تهویه گلخانه ای - نصب دريچ ههای تهويه

اين دريچه ها ممکن است با ابزار دستی ساده مانند طناب، فنرهای بلند، وزنه های تعادل يا دسته و اهرم يا به وسيله چرخ دنده هايی که در روی محور سرتاسری در طول سقف قرار داده شده اند، باز و بسته شوند. محور چرخ دنده ها ممکن است با يک موتور برقی وادار به حرکت شود يا در بعضی موارد زنجير گرداننده عامل چرخش محور باشد.

در گلخانه های مدرن موتورهای برقی و چرخ دنده ها به طور خودکار کنترل باز و بسته شدن دريچه ها را به عهده دارند.

تجهیزات گلخانه ای - سیستم تهویه - موتورهای برقی و چرخ دنده ها

ب- تورهای قابل نفوذ:

اين سيستم از، تورهای قابل نفوذ، جعبه يا لوله های دو سر باز، ترموستات، موتور الکتريکی و يک پروانه کوچک تشکيل شده است.

جنس توری ها معمولاً از پلاستيک يا آلومينيوم می باشد که به وسيله ی موادی عايق بندی شده اند، يک ترموستات در ميان توری ها قرار دارد که به موتورهای الکتريکی دستور می دهد تا دريچه های کنترل را باز و بسته نمايد.

توری ها در داخل جعبه يا لوله های دو سر باز جای داده شده اند برای حساسيت بيشتر توری، پروانه کوچکی مرتباً جريانی از هوا را به داخل جعبه يا لوله می مکد، جريان هوا سبب می شود که سيستم به کمترين تغييرات درجه حرارت عکس العمل نشان دهد.

معرفی تجهیزات گلخانه ای - سیستم تهویه - تورهای قابل نفوذ

ج- تهويه به وسيله ی پنکه:

در گلخانه هايی که امکان نصب دريچه های تهويه وجود ندارد و يا هر جای ديگری که تهويه طبيعی کافی نيست، از اين سيستم استفاده می شود.

اين سيستم از دو پنکه بزرگ تا قطر 1 متر ولی با دور کم تشکيل شده است که در دو طرف طولی گلخانه نصب می شوند در قسمت خروجی بادزن پنجره کرکره ای قرار دارد که با روشن شدن بادزن باز می شود. پنکه در جهتی نصب می شود که هوا را از داخل گلخانه يا پلاستيک به خارج بدمد. ورود هوای تازه به داخل گلخانه توسط پنجره های لولايی انجام می گيرد. اين پنجره ها معمولاًبا سيستم های شبيه به چرخ دنده به طور خودکار کنترل می شوند

سرويس و نگهداری تهويه کن ها:

  • مجاری ورود هوای خنک را که به موتورهای برقی منتهی می شوند تميز نگهداريد تا عاری از گرد و خاک باشد.
  • چرخ دنده ها، دنده های تخت و زنجيرهايی را که دريچه ها را باز و بسته می کنند گريس کاری و روغن کاری نماييد.
  • جعبه دنده ها را وارسی کرده و روغن کاری کنيد.
  • در صورت خرابی سيستم از متخصصان بهره بگيريد.