در این مقاله سعی خواهیم نمود در طول ۱۲ قسمت به معرفی تجهیزات مورد استفاده و مفید در گلخانه بپردازیم و نکات مهم در تهیه و استفاده از آنها را مرور نماییم. در این بخش به معرفی وسایل کنترل نور‬ خواهیم پرداخت.

لامپ هایی که در گلخانه ها برای تامین کمبود نور مورد استفاده قرار می گیرند به سه دسته تقسیم می شوند:

1- لامپ ها با نور سفید:

لامپ ها با نور سفید حرارت زیادی تولید کرده و کیفیت نوری ضعیفی دارند. یعنی بیشتر انرژی به کار گرفته شده را به گرما تبدیل می کنند (فقط 7 درصد انرژی الکتریکی را به نور تبدیل می کنند) از این لامپ ها برای کمبود نور در طول روز استفاده می شود.

2- لامپ های فلورسنت:

این لامپ ها بیشتر در محیط های کشت برای جوانه زنی بذرها کاربرد دارند. این لامپ ها برای تسریع مراحل مختلف رشد گیاه نیز موثرند. در بین لامپ های فلورسنت لامپ های سفید سرد و مهتابی های سفید از بازده خوبی برخوردار است (راندمان تبدیل این لامپ ها 20 درصد انرژی الکتریکی است). در شکل زیر یک گلخانه را که از مهتابی ها استفاده کرده مشاهده می نمایید نور این لامپ ها نزدیک به طیف نور آبی است.

کاربرد مهتابی های سفید در گلخانه را نشان می دهد.

3- لامپ ها با تخلیه ی الکتریکی:

این لامپ ها را از جیوه یا سدیم با فشارهای مختلف می سازند از این لامپ ها با شدت بالا به منظور تکمیل سیکل رشد و نمو گیاهان در گلخانه ها استفاده می کنند.

طیف توری حاصل از لامپ های جیوه ای فشار بالا تا اندازه ای شبیه به لامپ های مهتابی فلورسنت است. لامپ های جیوه ای و سدیمی فشار بالا برای تامین کمبود نور در زمستان و افزایش فتوسنتز گیاهان مورد استفاده قرار می گیرند.

از این لامپ ها به علت هزینه سنگین شان کمتر استفاده می کنند.